دانلود فایل


آسیب شناسی و اولویت بندی عوامل درونی تجاری سازی محصول در شرکت‌های دانش بنیان - دانلود فایلدانلود فایل آسیب شناسی و اولویت بندی عوامل درونی تجاری سازی محصول در شرکت‌های دانش بنیان

دانلود فایل آسیب شناسی و اولویت بندی عوامل درونی تجاری سازی محصول در شرکت‌های دانش بنیان 102 صفحه word
چکيده:
همزمان با تحولات اواخر قرن بیستم مأموریت جدیدی برای دانشگاه­ها و صنایع در عصر اقتصاد دانش­بنیان تعریف شد که آن­ها را علاوه بر آموزش، تحقیق و تولید دانش به توسعه اقتصادی ملزم می­نماید که منجر به وجود آمدن شرکت­های دانش­بنیان گشت. بر همین اساس با به وجود آمدن شرکت­های دانش­بنیان این شرکت­ها با طیف بسیار وسیعی از ذینفعان مواجهند که از دستگاه­های عظیم دولتی تا بنگاه­های خصوصی کوچک را شامل می­شود. یکی از مهم­ترین ماموریت­های این شرکت­ها برای توسعه اقتصادی تبدیل دانش به محصول و تجاری­سازی آن می­باشد، این امر موجب شده است تا ساختار و کارکرد خود را به گونه­ای تغییر دهند تا فرآیند تبدیل ایده به محصول و تجاری­سازی آن را سریع­تر طی نمایند. محقق در این تحقیق با آسیب شناسی عوامل درونی تجاری­سازی شرکت­های دانش­بنیان، مشکلات درون سازمانی این بخش را شناسایی، آن­ها را اولویت­بندی نموده و در پایان به راهکارهایی جهت بهبود آن اشاره کرده است. برای این منظور مدل اولیه تجاری­سازی پس از جمع آوری داده­ها با استفاده از تحلیل معادلات ساختاری بررسی شد و فرضیات پژوهش مورد آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد (به ترتیب اثرگذاری) منابع انسانی ، منابع توسعه­ای، منابع ارزیابی و منابع راه­اندازی درون یک سازمان بر تجاری­سازی اثر مثبت دارد و ضعف در هرکدام می­تواند برای سازمان آسیب­زا تلقی گردد. در پایان این پژوهش نیز نیز مدل اصلاح شده
تجاری­سازی محصول در شرکت­های دانش­بنیان ارائه شده است.
کلمات کلیدی: شرکت­های دانش­بنیان، تجاری­سازی، آسیب­شناسی.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول 1
1-2بیان مسئله 2
1-3اهداف تحقیق 4
1-4پرسشهای پژوهش 5
1-5فرضیه های پژوهش 5
1-6تعاریف مفهومی 6
1-7ساختار پژوهش 6
فصل دوم 8
1-2 مقدمه 9
2-2 تجاری سازی محصول 9
2-2-1تاریخچه تجاری سازی 9
2-2-2تعریف تجاری سازی 10
2-2-3مدل های تجاری سازی 11
2-3شرکت های دانش بنیان 23
2-3-1تعریف شرکت های دانش بنیان 24
2-3-2انواع شرک تهای دانش بنیان 24
2-3-3ویژگی ها و خصوصیات 24
2-4آسیب شناسی 25
2-4-1مفاهیم مرتبط با آسیب شناسی 25
2-4-2مروری بر مراحل آسیب شناسی سازمانی 26
2-4-3هدف آسیب شناسی 27
2-4-4مدل های آسیب شناسی 28
2-5تحقیقات انجام یافته داخل و خارج از کشور 33
2-6خلاصه و نتیجه گیری 37
فصل سوم 39
3-1مقدمه 40
3-2روش تحقیق 40
3-3متغیرهای تحقیق 41
3-4جامعه آمار پژوهش 41
3-5روش نمونه گیری 41
3-6نمونه آماری و حجم نمونه 41
3-7روش گردآوری داده ها 42
3-8روایی پرسشنامه 44
3-8-1اعتبار محتوای پرسشنامه 44
3-8-2اعتبار عاملی پرسشنامه 44
3-9پایایی پرسشنامه 45
3-10روش تحلیل داده ها و آزمون فرضیات 47
3-11معادلات ساختاری به روش PLS 48
3-12مدل تحقیق 48
فصل چهارم 51
4-1مقدمه 52
4-2تحلیل داده ها 52
4-2-1داده های جمعیت شناختی 52
4-2-1-1جنسیت 52
4-2-1-2 سن 53
4-2-1-3 تحصیلات 54
4-3بررسی برازش مدل 56
4-3-1برازش مدل های اندازه گیری 56
4-3-2برازش مدل ساختاری 64
4-3-2-1ضرایب معناداری z (مقادیر t-values) 64
4-3-2-2معیار R Square یا R2 65
4-3-2-3معیار Q2 66
4-3-2-4معیار Redundancy 66
4-3-3برازش مدل کلی 67
4-4آزمون فرضیه ها 67
4-5اولویت بندی عوامل 68
4-6جمع بندی 69
فصل پنجم 71
5-1مقدمه 72
5-2خلاصه نتایج 72
5-3نتیجه گیری 75
5-4پیشنهادات کاربردی 76
5-5پیشنهادات جهت تحقیقات آتی 76
5-6محدودیت های پژوهش 77
5-7جمع بندی 77
منابع و مآخذ 78
پيوست ها 82


شرکت های دانش بنیان


تجاری سازی


آسیب شناسی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحصیلات - rtis2.ut.ac.ir

"آسیب شناسی ... "شناسایی و اولویت بندی عوامل اساسی ... در شرکت های دانش بنیان."

تحصیلات - rtis2.ut.ac.ir

"آسیب شناسی ... "شناسایی و اولویت بندی عوامل اساسی ... در شرکت های دانش بنیان."

فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی (JED) - فهرست مقالات

شناسایی و اولویتبندی عوامل سازمانی تجاریسازی دانش از طریق روش‌شناسی کیو صفحه 81-100 مهدی خیراندیش؛ الهام تبریزی؛ فرشید خمویی

شناسایی و ارزیابی عوامل کلیدی موفقیت بر انتقال دانش از ...

طالبی، کامبیز و زارع یکتا، محمدرضا (1387). “آموزش کارآفرینی دانشگاهی و نقش آن در ایجاد و توسعه ­ ی شرکت ­ های کوچک و متوسط (SMEs) دانش بنیان”، فصلنامه توسعه كارآفريني، شماره 1، صفحه 131-111.

آسیبشناسی مدیریت توسعه در ایران

آسیبشناسی مدیریت توسعه در ایران: مقاله 4، دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1384 اصل مقاله (327 k)

دانلود پرسشنامه های استاندارد به همراه نمره گذاری :: ترم آخر

مقاله: آسیب شناسی استفاده از ماهواره و تأثیر آن بر تضعیف بنیان خانواده. 44. پرسشنامه بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر فعالیت جنسی در دوران بارداری. 45.

دانلود شناسایی و بررسی عوامل کلیدی موفقیت در استقرار ...

بررسی و اولویت بندی عوامل ... برای آسیبشناسی ... جدید در شــرکت های دانش بنیان ...

فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی (JED) - فهرست مقالات

شناسایی و اولویتبندی رایج ترین ... تجاریسازی دانش از ... بنیادی با در نظر ...

صفحه اول | انجمن پرسشنامه ایران

پرسشنامه شناسایی و اولویت بندی عوامل ... در شرکت های کوچک و ... سازی نظام مدیریت دانش ...

مدیریت دانش

1080 ارائه مدلی مفهومی به منظور شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت (csf) سایت های خرید و فروش الکترونیکی در ایران 31 ... 3510 تاثیر ابعاد یادگیری سازمانی بر ابعاد هوش رقابتی در شرکت های دانش بنیان 14. 3511 تفکر سیستمی و ...

دانلود شناسایی و بررسی عوامل کلیدی موفقیت در استقرار ...

بررسی و اولویت بندی عوامل ... برای آسیبشناسی ... جدید در شــرکت های دانش بنیان ...

صفحه اول | انجمن پرسشنامه ایران

پرسشنامه شناسایی و اولویت بندی عوامل ... در شرکت های کوچک و ... سازی نظام مدیریت دانش ...

شناسایی و اولویت بندی خدمات تجاری سازی مورد نیاز واحدهای ...

شناسایی و اولویت بندی خدمات تجاری سازی مورد نیاز واحدهای فناور مستقر در پارک علم و ...

ایجاد شرکت یا موسسه دانش بنیان | شبکه دانش بنیان

شرکت دانش بنیان تجاری سازی; ... ثبت نام محصول و علایم تجاری; ... شرکت های دانش بنیان در ...

سوابق تحصیلی - simap.atu.ac.ir

دانش کهن حسین، الیاسی مهدی، پیله وری نازنین، طباطبایی بافقی سید محمد، بررسی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت نوآوری در صنعت پهپاد ایران، مدیریت نوآوری، 4، 4، 1395/02/08

شناسایی و اولویت بندی خدمات تجاری سازی مورد نیاز واحدهای ...

شناسایی و اولویت بندی خدمات تجاری سازی مورد نیاز واحدهای فناور مستقر در پارک علم و ...

دانش بنیان چیست؟ اهمیت فعالیت های مبتنی بر ایده و دانش ...

... شرکت های دانش بنیان و ... و ریخت شناسی شرکت های ... در مقوله حلقه تجاری سازی ...

پاورپوینت در مورد سیاستهای جمعیتی و زاد و ولد

دانلود تحقیق بررسی اثرات تنبیه بدنی بر روی ترتبیت دانش آموزان

تحقیق در مورد جايگاه مشاوران مدارس و موانع مشاوره

پاورپوینت عربی اول راهنمایی درس 11

تحقیق و مقاله ای در مورد اپاندیسیت

دانلود مقاله مروری بر مزايای کشاورزی ارگانيک

کابل و شبکه

دانلود پاورپوینت دولپه اي هاي پيوسته گلبرگ

آموزش برنامه نوسي با زبان ويژوال بيسيك 45 ص

مقاله درمورد تاریخچه تنیس روی میز