دانلود فایل


تأثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر محافظه کاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران - دانلود فایلدانلود فایل تأثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر محافظه کاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

دانلود فایل تأثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر محافظه کاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران دراین پژوهش تأثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر محافظه کاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران طی سالهای 9831 تا 9818 بررسی شده است. محافظه کاری در این تحقیق با مدل باسو ) 9111 ( سنجیده
شده است. داده های پژوهش با استفاده از جامعه آماری شامل 921 شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران، برای دوره ی زمانی 9831 تا 9818 به روش داده های پانل و رگرسیون مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته اند.
نتایج پژوهش این است که استقلال مدیران در هیئت مدیره، تخصص مالی در کمیته حسابرسی، تعداد اعضای هیئت
مدیره، دوگانگی مدیرعامل و فراوانی جلسات کمیته حسابرسی بر محافظه تأثیر دارد و استقلال مدیران درکمیته
حسابرسی و تخصص مالی در هیئت مدیره بر محافظه کاری تأثیر ندارد.
کلمات کلیدی: حاکمیت شرکتی، محافظه کاری، هیئت مدیران، کمیته حسابرسی


تأثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر محافظه کاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


کارآفرینی و طرح توجیهی دفتر ساختماني 24 ص سال 95

پاورپوینت نظام سیاسی اسلام و رهبری دینی در عصر غیبت

فوتوديودهاي آوالانژ 22 ص

فوتوديودهاي آوالانژ 22 ص

فایل پاورپوینت ارزیابی و اندازه گیری عاملهای شیمیایی

نرم افزار نسخه پیشنیاز و تدابیر قرابادین کبیر

تحقیق درباره زراعت سويا

تحقیق درباره زراعت سويا

تخقیق در مورد دکتر محمد مصدق 11ص

تحقیق درمورد پمپ هاي جابجايي مثبت