دانلود فایل


تأثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر محافظه کاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران - دانلود فایلدانلود فایل تأثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر محافظه کاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

دانلود فایل تأثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر محافظه کاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران دراین پژوهش تأثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر محافظه کاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران طی سالهای 9831 تا 9818 بررسی شده است. محافظه کاری در این تحقیق با مدل باسو ) 9111 ( سنجیده
شده است. داده های پژوهش با استفاده از جامعه آماری شامل 921 شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران، برای دوره ی زمانی 9831 تا 9818 به روش داده های پانل و رگرسیون مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته اند.
نتایج پژوهش این است که استقلال مدیران در هیئت مدیره، تخصص مالی در کمیته حسابرسی، تعداد اعضای هیئت
مدیره، دوگانگی مدیرعامل و فراوانی جلسات کمیته حسابرسی بر محافظه تأثیر دارد و استقلال مدیران درکمیته
حسابرسی و تخصص مالی در هیئت مدیره بر محافظه کاری تأثیر ندارد.
کلمات کلیدی: حاکمیت شرکتی، محافظه کاری، هیئت مدیران، کمیته حسابرسی


تأثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر محافظه کاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق در مورد پزشكى هسته اى بهتر از راديو درمانى

تحقیق درباره اوره براي مصارف صنعتي 3 ص

مقاله احكام

شناسايي و رتبه‌بندي عوامل موثر بر پياده‌سازي مديريت دانش با استفاده از تكنيك TOPSIS

دانلود مقاله ماهیت رشوه در فقه

تجزیه و تحلیل مجموعه ویژگی مبتنی بر ماشین بردار پشتیبان در تشخیص کاراکتر دستخط مالایایی

تحقیق جامع f1 آنالیز فعال سازی نوترونی 18 ص

زندگانی حضرت امام موسی کاظم

پاورپوینت در مورد مدیریت برنامه ریزی وتوسعه آموزش کارکنان) ادوارد دمینگ( (کاربردی و جدید)

پاورپوینت در مورد بررسی وضعیت رتبه بندی مربیان سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور