دانلود فایل


تأثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر محافظه کاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران - دانلود فایلدانلود فایل تأثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر محافظه کاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

دانلود فایل تأثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر محافظه کاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران دراین پژوهش تأثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر محافظه کاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران طی سالهای 9831 تا 9818 بررسی شده است. محافظه کاری در این تحقیق با مدل باسو ) 9111 ( سنجیده
شده است. داده های پژوهش با استفاده از جامعه آماری شامل 921 شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران، برای دوره ی زمانی 9831 تا 9818 به روش داده های پانل و رگرسیون مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته اند.
نتایج پژوهش این است که استقلال مدیران در هیئت مدیره، تخصص مالی در کمیته حسابرسی، تعداد اعضای هیئت
مدیره، دوگانگی مدیرعامل و فراوانی جلسات کمیته حسابرسی بر محافظه تأثیر دارد و استقلال مدیران درکمیته
حسابرسی و تخصص مالی در هیئت مدیره بر محافظه کاری تأثیر ندارد.
کلمات کلیدی: حاکمیت شرکتی، محافظه کاری، هیئت مدیران، کمیته حسابرسی


تأثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر محافظه کاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مزار شیخ احمد جامی 10 ص

طرح اسکچاپ 3 بعدی هتل .........E5...........شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی

فایل پاورپوینت آموزش کتاب جدید التالیف ریاضی ششم فصل چهارم تقارن و مختصات.

دانلود مقاله قانون تشکيل دادگاه اطفال و نوجوانان

تحقیق در مورد تعريف اکسل

تحقیق در مورد انواع تجارت الكترونيك (با فرمت word)

دانلود کتابچه آموزشی جوغن و آثارشناسی بر اساس جوغن

تحقیق درباره شهادت امام محمد تقی علیه السلام

تحقیق - سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی

دانلود کار تحقیقی کارشناسی برنامه ريزي استراتژيک براي مديريت مخازن نفت و گاز ايران