دانلود فایل


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان نظریه های برنامه درسی در 162 اسلاید - دانلود فایلدانلود فایل پاورپوینت کامل و جامع با عنوان نظریه های برنامه درسی در 162 اسلاید

دانلود فایل پاورپوینت کامل و جامع با عنوان نظریه های برنامه درسی در 162 اسلاید


مطالعات برنامهٔ درسی به شناخت، پیش بینی، سازماندهی و شکل دادن فعالیتهای آموزشی و پرورشی در حیطهٔ یادگیری یادگیرندگان گفته می شود. فهم برنامه درسی شاخه ای از علوم تربیتیاست. برنامه ریزی درسی یکی از مهمترین شاخه های مطالعات برنامه درسی است که به تدوین، اجرا و ارزشیابی برنامه درسی می پردازد.
تعاریف برنامه ریزی درسیبرنامه ریزی درسی در میان عامه مردم و دانش آموزان و دانشجویان، بیشتر به معنای تعیین برنامه ای زمانی برای خواندن دروس و کتابهاست که به طور کلی با مفهوم علمی برنامه ریزی درسی متفاوت است.
تعریف واحدی از برنامهٔ درسی در میان صاحبنظران این علم وجود ندارد و هر کس بنا به تفکرات خود، تعریفی از برنامه ریزی درسی ارئه داده است. به طور کلی نگرشهای اساسی به برنامه ریزی درسی به چند شاخهٔ رشد فرایندهای ذهنی و عقلی، منطق گرایی علمی، تحقق خود، و تطابق و بازسازی اجتماعی قابل تقسیم است.
در زبان انگلیسی از برنامه ریزی درسی بیشتر با عنوان برنامهٔ درسی (به انگلیسی: Curriculum) یاد می شود. برخی تعاریف برنامهٔ درسی از دیدگاه اندیشمندان غربی:
برنامهٔ درسی، شامل کلیهٔ تجربه ها، مطالعه ها، بحثها، فعالیتهایس گروهی و فردی و سایر اعمالی است که فراگیر تحت سرپرستی و راهنمایی مدرسه انجام می دهد.
برنامهٔ آموزشی نقشه ای است که در آن فرصتهای مناسب یادگیری برای رسیدن به هدفهای کلی و جزئی مربوط که برای دانش آموزان و مدارس در نظر گرفته شده اند.
در یک مقالهٔ سال ۲۰۰۷، ویلیام پاینار برنامه درسی را اینگونه تعریف کرده است: محل اندیشه ورزی که در آن افراد برای تعریف خود و جهان کوشش می کنند . این کوشش که پاینار به آن اشاره دارد مربوط به شرح حال خود و نهادهاست که بسیار پیچیده می باشد و نیز نسلهای جدید که با جهانی متغیر مواجه اند که معمولاً به سختی توسط پیشینیان شان قابل تصور بوده است. این کوشش که پاینار به آن اشاره دارد مربوط به شرح حال خود و نهادهاست که بسیار پیچیده می باشد و نیز نسلهای جدید که با جهانی متغیر مواجه اند که معمولاً به سختی توسط پیشینیان شان قابل تصور بوده است.
گرچه تفکر و نوآوری برنامه درسی همواره در تعلیم و تربیت غرب وجود داشته است، برنامه درسی تا دهه ۱۹۲۰، عملاً به صورت یک رشته تحصیلی در نیامد. نخستین کتاب جامع دربارهٔ برنامه درسی در سال ۱۹۱۸ توسط فرانکلین بایت نوشته شد که استاد مدیریت آموزشی دانشگاه شیکاگو بود. او برای اولین بار نظام بازنگری گسترده سیستم شهری را در سال ۱۹۲۰ رهبری کرد. در حالی که اصلاح برنامه درسیی قبلاً به صورت یخش به بخش انجام می گرفت، بایت با اصلاح و بازنگری برنامه درسی کلیه مقاطع و موضوعات درسی بر یک مبنای واحد، گامی به جلو نهاد. برنامه درسی پست مدرنیسم
پست مدرنیسم به صورت های مختلفی مانند پسانوگرایی، پسامدرنیسم، فرامدرنیسم، فرانوگرایی، پسا تجددگرایی، پسا مدرنیته و … ترجمه شده است.
پست مدرنیسم یک جریان فلسفی، یک نیروی فرهنگی و یک چارچوب ذهنی است که گزینش گرایی، ابهام، عدم قطعیت، پیچیدگی، چندفرهنگ گرایی و اشکال متعدد درک و فهم از جهان و متون را مورد تأکید قرار می دهد…
برنامه درسی پست مدرنیسم درعصر جدید
برنامه ریزی درسی دوره پست مدرن بر گفتمان هایی تأکید دارد که درک فرهنگی، تاریخی، سیاسی، بوم شناسی، زیبایی شناسی، زبانی و تأثیر خود شرح حال نویسی برنامه درسی بر موقعیت انسان، ساختارهای اجتماعی و محیط زیست را ارتقاء بخشد نه بر برنامه ریزی، طراحی، اجرا، ارزشیابی غیرمتنی و رویدادهای بی ارزش و اطلاعات جزئی و سطحی…
برنامه درسی باید به دنبال نوعی تربیت تحولی باشد که باعث شود معلمان و دانش آموزان در یک سفر اکتشافی و امیدواری به کشف، به بررسی مسائل بپردازند…
رابطه فلسفه و آموزش در دنیای پست مدرتیسم
فلسفه های آموزش و پرورش اغلب به زبانی غیرقابل فهم به دانشجویان ارائه می شوند و فیلسوفان آموزش و پرورش اغلب بخش فلسفه و آموزش را باهم قبول ندارند در حالی که ماکسی نتیجه می گیرد که فلسفه، آموزش و رهبری در مکتب پست مدرن تفکیک نمی شوند. فلسفه آموزش و پرورش باید فراتر از از دوگانگی فلسفه و آموزش در تلفیق التقاطی باشد و در صورت رهبری فعال و قابل توجه، هردو ادغام و مورد ستایش قرار می گیرند.

فهرست مطالب:
کلیات
فصل اول: دیدگاه رفتاری
مقدمه
نظریه پردازان
طرز تلقی ها
کاربردهای دیدگاه رفتاری در آموزش
مولفه های دیدگاه رفتاری
فنون شرطی متقابل
و...
فصل دوم: دیدگاه موضوعی و دیسیپلینی
قدمت دیدگاه موضوعی
ویژگی های مشترک
مدافعان دیدگاه رویکردی
رویکرد یادگیری در حد تسلط
آرمانهای تربیتی و طرز تلقی ها
دیدگاه دیسیپلینی
و...
فصل سوم: دیدگاه اجتماعی
مقدمه
انتقال فرهنگی
دیدگاه کوهن
دیدگاه پارسونز
مشخصات مدارس جامعه پذیر
شهروند دموکراتیک
و...
فصل چهارم: دیدگاه رشدگرا
مقدمه
مراحل تحول افراد در دیدگاه رشدگرا
کاربرد در برنامه درسی و آموزشی
حساسیت نسبت به تفاوتهای رشدی
ارائه تکلیف و تعارض شناختی
پرسشهایی در ارتباط با رشد اخلاقی
و...
فصل پنجم: دیدگاه فرآیند شناختی
مقدمه
مدارس بدون آموزش و پرورش
مهارتهای تفکر
انواع یادگیری
تفاوتهای مهارت آموزی و کودک پروری
تفکر قیاسی
انواع تفکر قیاسی
و...
فصل ششم: دیدگاه انسان گرایانه
مقدمه
انسان گرایی روانشناختی
خودشکوفایی
ابعاد نظریه مازلو
ویوژگیهای اساسی افراد خودشکوفا از نظر مازلو
همدلی، اصالت و احترام
و...
فصل هفتم: دیدگاه ماورای فردی
مقدمه
نظریه ماورای فردی
استعلا و روحانیت
برنامه های آموزشی ماورای فردی
آموزش و پرورش متلاقی
فنون آموزش و پرورش متلاقی
و...
فصل هشتم: نظریه فرادیدگاه
مقدمه
فرادیدگاه سنت گرایی
طرز تلقی های فرادیدگاه سنت گرایی
فرادیدگاه پژوهش / تصمیم گیری
و...


برنامه ریزی


درسی


آموزشی


نظریه


انسان گرایانه


ماورای فردی


فرادیدگاه


اجتماعی


موضوعی


دیسیپلینی


رفتاری


رشدگرا


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ريسك در اقتصاد

پاورپوینت درس 5 آمادگی دفاعی نهم ( دوران دفاع مقدس )

تبيين ابعاد توسعه در نظام اسلامي از ديدگاه امام خميني 45ص

دانلود پاورپوینت WEDM

تحقیق ازدواج و انتخاب همسر

مقاله درباره.. ابو نصر محمد بن طرخان

آلایندگی پساب شهری در خاکهای کشاورزی

پاورپوینت آشنایی با معماری معاصر _ رم کولهاس 40 اسلاید

ﺁﻣﻮﺯﺵ APK Edit v0.4e ﻭ APK Multi Tool ﺩﺭ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ (ﻭﯾﺮﺍﯾﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﻧﺪﺭﻭﯾﺪ)

تحقیق درمورد رگ به رگ شدن و در رفتگی