دانلود فایل


دانلود پاورپوینت شیوه ارائه مطالب - فصل سوم نوشتار علمی - فنی - دانلود فایلدانلود فایل دانلود پاورپوینت شیوه ارائه مطالب فصل سوم نوشتار علمی فنی

دانلود فایل دانلود پاورپوینت شیوه ارائه مطالب - فصل سوم نوشتار علمی - فنی رئوس مطالب: نوشتار علمی – فنی:
ویژگیهای نوشتار علمی – فنی
عوامل منفی در ارائه نوشتار علمی – فنی
لزوم مدیریت نوشتار علمی – فنی
انواع نوشتار علمی – فنی
گونه های نوشتار دانشگاهی
گونه های نوشتار برون دانشگاهی
نکاتی در تولید متون فنی
------------ویژگی های نوشتار علمی – فنی:دخالت مجوعه ای از ویژگی های کیفی و کمی در ضوابط ارزیابی و داوری نوشته!ویژگی های کیفیرئوس مطالب: ویژگیهای نوشتار علمی – فنی:ویژگیهای کیفیویژگیهای زبانیویژگیهای محتواییویژگیهای صوری (شکلی)ویژگی های زبانی:روانی و سادگیطبیعی بودنموجز بودنکتابتی بودنمعاصر بودنجدی بودننداشتن ضمایر و افعال در اول شخصنداشتن عبارات یا جملات طولانیویژگیهای محتوایی:اطلاع دهندگیاعتبار و دقت علمی – فنیصحت استدلالهاتناسب با موضوعوضوح و روانیکامل بودنحقیقت مندیامانتنداشتن تاکید بیجا یا بیش از اندازهمبالغه آمیز نبودنافزودن چیزی نو بر یافتهتناسب با مخاطبینتاثیر گذاری در پیشبرد دانش و نکنولوژیداشتن منابع معتبر و کافیانسجام و یکدستگی سازمان ارائهمنطق مندیصراحتعینی بودن و واقعیت نمایینداشتن لفاظیهای بی مورد و جملات افزونهاطمینان بخشیویژگی های صوری (شکلی):اندازه کاغذرنگ کاغذنوع و رنگ جلدرسم الخط و فونتفاصله چهار کران متن از چهار کران کاغذطرز تنظیم بعضی از اجزاء ß عنوان – فهرست ...طرز درج فرمولها – شکلها – جدولهاطرز درج پانوشتهاطرز نوشتن اعداد و ارقامویژگیهای نوشتار علمی – فنیعوامل منفی در ارائه نوشتار علمی – فنیلزوم مدیریت نوشتار علمی – فنیانواع نوشتار علمی – فنیگونه های نوشتار دانشگاهیگونه های نوشتار برون دانشگاهینکاتی در تولید متون فنیعوامل منفی در ارائه نوشتاری علمی – فنی:نادرستی یا ناقص بودن تعریف موضوععدم انتخاب درست عناوینروشن نبودن انگیزه کارتعیین نادرست خواننده و سطح آننادرستی اطلاعات و داده هاعدم توانایی نویسنده در بررسی مطلب از دیدگاه خوانندهضعیف بودن استدلالهاعدم صراحت بیاناشتباه در نوشتن علائم سجاوندیعدم وجود توالی منطقی بین قسمت های نوشتارچندبار نویسی – لفاضی و حاشیه پردازیوجود اصطلاحات نا آشنا و توضیح داده نشدهاشتباه در کاربرد کلماتوجود ارجاعات بیش از حدانتخاب رسم الخط و فونت نا مناسبعدم درج درست و مناسب شکلها و جدولهااستفاده از اصطلاحات پیچیده و سنگینکیفیت صوری (شکلی) نامناسب و یا پایینلزوم مدیریت نوشتار علمی – فنی:ارائه (بویژه نوشتاری)امری اساسی در حیطه دانش و فن به خصوص در کار پژوهش، ایجاد و توسعه (R&D)تعیین مدیریتی کارآمد برای تولید نوشتار علمی – فنی با وظایف زیر:تامین نیروی تخصصی تولید نوشتار علمی – فنیتامین مکان و ابزار های مناسبسرپرستی نویسنگان و به ویژه مدیریت وقت آنها (اقتصاد زمانی)ویرایش نوشتار بطور کامل و صحیحتایید نهایی نوشتار و ارائه آن به مدیریت سازمانارزیابی و تشویق نویسندگان کارآانواع نوشتار علمی – فنی:دانشگاهیبعضی از نوشتارهایی که یک فرد در سطوح مختلف دانشگاهی تهیه و تنظیم می کندتحصیلیبرون دانشگاهیبعضی از نوشتارهایی که یک فرد در محیط های کاری تهیه و تنظیم می کندکاریویژگیهای نوشتار علمی – فنیعوامل منفی در ارائه نوشتار علمی – فنیلزوم مدیریت نوشتار علمی – فنیانواع نوشتار علمی – فنیگونه های نوشتار دانشگاهیگونه های نوشتار برون دانشگاهینکاتی در تولید متون فنی گونه های نوشتار دانشگاهی:گزارش "مطالعه بیشتر" ("تحقیق") در چارچوب یک درسگزارش درس سمینارگزارش "پروژه" درسیگزارش کارآموزیگزارش پروژه، رساله و دانشنامه پایان دوره تحصیل دانشگاهیگزارش کار آزمایشگاهمقالهاجزاء گزارش مطالعه بیشتر (تحقیق)
در چارچوب یک درس:
جلدصفحه سفیدصفحه عنوانصفحه رعایت شئون فرهنگیپیشگفتارفهرست مطالبفهرست شکلها و جدولهاچکیدهمتن اصلیخلاصه هر فصلنتیجهخلاصه کل مطلبپیوستهافهرست منابعصفحه سفیدجلد پشتشامل 70 اسلاید POWERPOINT

دانلود پاورپوینت شیوه ارائه مطالب فصل سوم نوشتار علمی فنی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت ترجمه کامل عربی سوم

تحقیق در مورد xpاستاد علي اکبر دهخدا (ورد)

تحقیق در مورد فعاليت هاي كشاورزي 9ص

پاورپوینت ترجمه کامل عربی سوم

حقوق زن در فقه عامه و حقوق کیفری ایران

ارزيابي كاركرد و كارايي فيلتر پرس – دستگاه تصفيه

دانلود مقاله تئوری محدودیت ها و حسابداری عملکرد سیستم (Throughput Accounting) رویکردی نوین در حسابداری مدیریت

تحقیق در مورد اختلالات خلقی 83 ص

پاورپوینت آفت کش ها و کنترل شیمیایی \"آفات\"

دانلود فایل فلش فارسی نوکیا RM-872 206 ورژن 04.52 با لینک مستقیم